HOTLINE 0902 00 99 55
 
Giá
Cấu hình
CPUĐộ phân giảiDung lượngLoạiMàn hìnhỔ cứngRAMVGA
New
Yêu thích
24.300.000 đ 25.000.000 đ
Surface Pro 6 LPZ-00001
New
Yêu thích
30.500.000 đ 31.000.000 đ
Surface Pro 6 KJT-00016
New
Yêu thích
24.300.000 đ 25.000.000 đ
Surface Pro 6 LGP-00001
New
Yêu thích
25.700.000 đ 26.200.000 đ
Surface Pro 6 Bundle LJK-00001
New
Yêu thích
31.900.000 đ 32.500.000 đ
Surface Pro 6 Bundle LJM-00028
New
Yêu thích
31.800.000 đ 32.000.000 đ
Surface Pro 6 LQ6-00001