HOTLINE 0902 00 99 55
 
Giá
Cấu hình
CPUĐộ phân giảiDung lượngLoạiMàn hìnhỔ cứngRAMVGA
New
Yêu thích
38.500.000 đ 40.000.000 đ
Dell XPS 13 - 9370 i7 4k 256GB
New
Yêu thích
36.000.000 đ 37.000.000 đ
Alienware 15 R4
New
Yêu thích
47.000.000 đ 48.000.000 đ
Alienware 17 R5
New
Yêu thích
29.500.000 đ 30.000.000 đ
Dell XPS 13 - 9370 i5 4k GOLD
New
Yêu thích
24.800.000 đ 25.200.000 đ
Dell G5 5587 Gaming i7 Red, Black
New
Yêu thích
21.600.000 đ 22.000.000 đ
Dell G5 5587 Gaming i5 GTX 1050
New
Yêu thích
25.800.000 đ 26.200.000 đ
Dell G7 7588 Gaming i7
Yêu thích
22.800.000 đ 23.500.000 đ
Dell G3 3579 Gaming i7 16GB Optane
Hot
Yêu thích
23.500.000 đ 25.000.000 đ
Dell G3 3579 Gaming i7 (Trắng)
Yêu thích
18.800.000 đ 19.500.000 đ
Dell Inspiron 7370
Yêu thích
19.800.000 đ 21.000.000 đ
Dell Inspiron 7380
Yêu thích
đ đ
Dell Inspiron 3567 i5
Hot
Yêu thích
30.500.000 đ 31.000.000 đ
Dell XPS 13 - 9370 i5 4k Silver
Hot
Yêu thích
27.280.000 đ 27.700.000 đ
Dell XPS 13 - 9360
Hot
Yêu thích
37.500.000 đ 39.000.000 đ
Dell XPS 13 - 9370 i7 4k 512GB
Hot
Yêu thích
38.500.000 đ 39.000.000 đ
Dell XPS 13 - 9370 i7 4k 256GB